Zorgbemiddelaar

Als zorgbemiddelaar maak ik deel uit van een landelijk netwerk van Aeden.  Wij als Zorgconsulenten:

 • Zijn gediplomeerd als Zorgconsulent
 • Zijn in het bezit van een “Verklaring Omtrent Gedrag”
 • Houden ons aan de specifieke gedragsregels.
 • Kunnen maatwerk leveren
 • Zijn professioneel en transparant
 • Zijn op de hoogte en geschoold over de Wmo en Wlz wetgeving
 • Kunnen u begeleiden bij het aanvragen van voorzieningen
 • Kunnen u begeleiden bij het aanvragen van een PGB
 • Maken duidelijke afspraken over de kosten van de begeleiding en het plan van aanpak
 • Voeren na uw goedkeuring het plan van aanpak uit, in overeenstemming met de gewenste en gemaakte afspraken

Ik als zorgbemiddelaar heb een zelfstandige praktijk, die is aangesloten bij het landelijke netwerk van Aeden.

HOUD ZELF DE REGIE

U heeft een zorgvraag voor uzelf, uw partner, ouder(s) of kind(eren). U wilt alles goed geregeld hebben en niet voor verrassingen komen te staan. Wat zijn de beste mogelijkheden en opties? Wat zijn de financiële gevolgen? En past dat binnen uw zorgbudget ? In een persoonlijk gesprek ga ik met u inventariseren wat de mogelijkheden zijn. Het eerste gesprek is geheel gratis en vrijblijvend. Ik kan samen met u een zorgplan maken. Het kan gaan over de zorg die u momenteel nodig heeft of de toekomstige zorg. 

WERKWIJZE

Ik stel samen met u de persoonlijke hulpvraag vast, inventariseert wat uw behoeften en wensen zijn en geef aan wat ik in dit geval voor u kan betekenen. Ik begeleid u in het maken van keuzes bij zorgwensen. Samen met u geven wij direct invulling aan uw hulpvragen, maar kunt u ook denken aan:

 • Aanvraag van eventuele voorziening (en) vanuit de Wmo of WLZ (voorheen de AWBZ) en/of PGB
 • Sociaal – medische en maatschappelijke expertise
 • Eenvoudig aanschaffen van hulpmiddelen voor in en rondom uw woning
 • Financiële ondersteuning, zoals uw administratie, overstappen naar andere leveranciers voor energie, internet, televisie en telefoon
 • Ondersteuning bij het opstellen van wilsbeschikkingen
 • Advies bij levenstestament, vermogensbeheer en uitvaart.
 • Langer thuis, goed geregeld!

CONTACT

Nieuwsgierig geworden ?

Ik stel me graag aan u voor.

Het kennismakingsgesprek is geheel gratis, vrijblijvend dus zonder enige verplichting.

In nauwe samenwerking met Aeden netwerk