overzicht diensten

  • Financiële ondersteuning, zoals uw administratie.
  • Advies en ondersteuning regeling particulieren zorg.
  • Advies en ondersteuning voor Aanvraag voor voorziening vanuit WMO of Zorgverzekeringswet.
  • Advies en ondersteuning voor aanvraag voorziening vanuit WLZ.
  • Advies en ondersteuning aanvraag PGB.
  • Advies voor aanschaf hulpmiddelen in en rondom u woning.
  • Ondersteuning en opstellen wilsbeschikking.
  • Ondersteuning en opstellen levenstestament.